پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1366)

2-9-1- روش پخش سطحی142-9-2- روش محلول پاشی152-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان152-9-4- روش چالکود152-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی152-10- کیفیت در زمان برداشت17فصل سوم: مواد و روشها3-1- مکان و زمان انجام آزمایش193-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (1364)

4-دانشجویان عزیزم آقایان محمد کریمی و علیرضا رضایی و خانم پریسا ایزدی به جهت کمک در گردآوری این اثرفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه31-2-ضرورت مطالعه61-3-اهداف مطالعه81-4-فرضیات مطالعه91-5-تعاریف و مفاهیم91-5-1-مشتری91-5-2-رضایت مشتری101-5-3- اندازه گیری میزان رضایت مشتریان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (493)

فصلناصوزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم استادان راهنما سعید فریسی – منیژه باقری پژوهشگر محدثه السادات حسینی نژاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (492)

این پایاننامه مورد تأیید مرکز ملی فرش ایران واقع شده و با حمایتهای بیدریغ این مرکز از لحاظ مادی و معنوی به انجام رسیده است. وزاررت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه سوره دانشکده هنر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (491)

گروه ارتباط تصويري عنوان: پوسترهاي سينمايي سه دهه ي اخير ايران ( از 1360 تا 1390) پروژه عملي: طراحي پوستر براي فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته ارتباط Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (490)

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دانشگاه هنر و معماری پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته ارتباط تصویری پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی (دوشه، همیان،میر ملاس، تیمره) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (489)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری: پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده با تاکید بر نظریه های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (488)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی (گرایش طراحی و تولید) عنوان پایان نامه: پژوهشی پیرامون نحوهی تجلی ویژگیهای شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (487)

بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی عنوان پایان نامه نظری پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر Read more…

By 92, ago