پایان نامه ارشد

c (452)

دانشگاه الزهرا )س) دانشکده هنر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته نقاشی عنوان: بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار اساتید راهنما: دکتر منصور حسامی کرمانی دکتر فاطمه هنری مهر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (451)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل استاد راهنما دکتر کامران افشار مهاجر پژوهشگر شیلا ناظمی شهریور1392 تشکر و Read more…

By 92, ago