پایان نامه ارشد

c (454)

عنوان: بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (453)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (452)

دانشگاه الزهرا )س) دانشکده هنر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته نقاشی عنوان: بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار اساتید راهنما: دکتر منصور حسامی کرمانی دکتر فاطمه هنری مهر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (451)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری گروه هنر پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل استاد راهنما دکتر کامران افشار مهاجر پژوهشگر شیلا ناظمی شهریور1392 تشکر و Read more…

By 92, ago