وزارت علوم تحقیقات و فناوری
گروه هنر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته
ارتباط تصویری
بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل
استاد راهنما
دکتر کامران افشار مهاجر
پژوهشگر
شیلا ناظمی
شهریور1392
تشکر و قدردانی:
خدای راسپاس می‏گویم که به من توفیق داد تا این مرحله از تحصیل را به پایان ببرم.
از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر کامران افشار مهاجر تشکر می‏نمایم که در انجام این پژوهش همواره من را راهنمایی کردند و اگر حسنی در این پایان نامه به چشم می‏آید، حاصل تلاش من و قطعاًً باریک بینی‏های استاد ارجمندم است که با شیوه آموزشی خود اطلاعات خوبی را در اختیار من قرار دادند.
کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوریهای
ناشی از تحقیق موضــوع این پایان نامـــه
متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز است.
تقدیم به :
پدر و مادرم
که از نگاهشان صلابت
از رفتارشان محبت
واز صبرشان ایستادگی را آموختم .
چکیده
دراین پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است و جمع آوری اطلاعات در آن به شیوه کتابخانه‏ای و میدانی می‏باشد، هدف دستیابی به ویژگی‏های بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل بوده که معمولاً این گونه شرکت‏ها از قوی‏ترین و با تجربه‏ترین طراحان گرافیک برای طراحی آرم خود استفاده کرده‏اند و در نتیجه بررسی این آرم‏ها می‏تواند نکات ارزشمندی را به طراحان گرافیک ارائه دهد. معنی این پژوهش، شناخت عواملی که جوهره‏ی اصلی آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی جهان است را میسر می‏سازد.
بیشتر آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی در یک سبک ساده و قابل فهم با قصد درک آن برای فرد طراحی شده‏اند. بعضی از شرکت‏های هواپیمایی، از پرچم های ملی یا خصوصیات فرهنگی(علائم تجریدی، تصاویرشمایلی مفهوم پرواز، رنگ‏های ملی یا بومی و غیره) در آرم‏های خود به جهت نشان دادن کشور یا پایگاه مبداء خودشان استفاده می‏کنند. بسیاری از این شرکت‏ها، عناصر دو پهلوی پرواز، سرعت و خدمات راکه هوشمندانه و از لحاظ گرافیکی بیان شده‏اند، به نمایش می‏گذارند.که این عناصر شامل: نمادهای خورشید،کره، ستاره، نمادهایی که جهت را نشان می‏دهند مانند ( فلش ) ، نمادهایی که برای نشان دادن سرعت استفاده شده است ( اشعه، خطوط مارپیچ و…) و نقوش پرندگان که بیشتر شامل ( شاهین، عقاب، کبوتر، اردک یا غاز وحشی، قوش، لک‏لک) می‏باشد. به دلیل محدودیتی که از تکرار نمادهای تصویری با موضوعاتی مشخص ناشی می‏شود و آنجایی که حروف الفبا در عمل, اشکال متنوع‏تری را در طراحی آرم فراهم می‏سازد ، لذا بیشتر آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی، به ویژه درسال‏های اخیر از امکانات گوناگون حروف به صورت مونوگرام، لوگوتایپ با تأکید بر حروف سرآغاز، لوگوتایپ‏هایی از انواع دیگر و مخفف‏های دو یا سه حرفی، بهره برده‏اند که در بیشتر موارد اشکال ساده شده‏ای از نمادهای تصویری مانند: هواپیما، پرنده و موشک را تداعی می‏کنند یا فرم‏های هندسی مانند مثلث، دایره، خطوط مورب و موازی را به کار برده‏اند. ولی در نهایت، تمامی این آرم‏ها ، اعم از نوشتاری یا تصویری، دارای ویژگی‏هایی می‏باشند که در مجموع حسی از پرواز، امنیت ، آرامش و قابل اعتماد بودن را بیان می‏کنند.
واژگان کلیدی: آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل ، لوگوتایپ، بیان بصری، دایره، پرواز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فهرست مطالب
فهرست تصاویر
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 تعریف مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 ضروریات و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-3 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-4 فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-5 اهداف اصلی و فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-6 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-7 روش جمع‏آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-8 کاربرد تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-9 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-10 چگونگی انجام پروژه عملی …………………………………………………………………………………………………………….. 5
فصل دوم : حضور گرافیک در شرکت‏های هواپیمایی
2-1 نگاهی اجمالی به پیشینه شرکت‏های هواپیمایی ……………………………………………………………………………… 8
2-2 کاربرد گرافیک در شرکت‏های هواپیمایی ………………………………………………………………………………………. 15
2-2-1 پوستر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-2-2 تبلیغ مجله‏ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-2-3 طراحی سایت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
فصل سوم : چگونگی طراحی آرم شرکت‏های هواپیمایی
3-1 نیاز جامعه بعد از انقلاب صنعتی به طراحی آرم ……………………………………………………………………………. 24
3-2 پیشینه طراحی آرم برای شرکت‏های هواپیمایی ……………………………………………………………………………. 26
3-2-1 پیشینه آرم شرکت هواپیمایی در جهان ……………………………………………………………………………………. 26
3-2-2 پیشینه آرم شرکت هواپیمایی در ایران …………………………………………………………………………………….. 27
3-3 ویژگی‏های امروزی آرم شرکت‏های هواپیمایی ………………………………………………………………………………. 28
3-3-1 هویت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
3-3-2 آرم‏های نوشتاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-3-3 رنگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-3-4 فرم و خطوط ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
3-4 بازسازی آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی ………………………………………………………………………………………… 41
3-4-1 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی فرانسه ……………………………………………………………………………………… 42
3-4-2 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آلیتالیا ……………………………………………………………………………………… 42
3-4-3 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی ایبریا ………………………………………………………………………………………… 43
3-4-4 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی لوفتانزا ……………………………………………………………………………………… 44
3-4-5 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی کوآنتس …………………………………………………………………………………… 44
3-4-6 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی تایی(تایلند) ……………………………………………………………………………… 45
3-4-7 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آمریکا ………………………………………………………………………………………. 46
3-4-8 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی اِس آ اِس …………………………………………………………………………………. 47
3-4-9 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی جی اِی ال (ژاپن) ……………………………………………………………………. 47
3-5 هویت سازمانی در شرکت های هواپیمایی …………………………………………………………………………………….. 48
3-5-1 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی بریتانیا …………………………………………………………………………….. 51
3-5-2 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی بی اِم آی ………………………………………………………………………… 53
3-5-3 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی بی اِم آی کوچولو …………………………………………………………… 54
3-5-4 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی گلف (خطوط هوایی خلیج )……………………………………………. 55
3-5-5 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی اتریش …………………………………………………………………………….. 56
3-5-6 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی دلتا …………………………………………………………………………………. 57
3-5-7 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی استار الی ینس ……………………………………………………………….. 58
3-5-8 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی یونایتد …………………………………………………………………………….. 59
3-5-9 هویت سازمانی در شرکت هواپیمایی ایرایشیا …………………………………………………………………………… 61
3-6 تحلیل بصری در این پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 62
3-6-1 نمونه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
3-6-2 جدول شماره 1 : توزيع فراواني نتايج سوالات پرسشنامه …………………………………………………………. 65
3-6-3 جدول شماره 2 : ماتریس‏ها ……………………………………………………………………………………………………….. 67
3-6-4 نمونه آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل …………………………………………………………………………. 68
نتیجه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
2-1 آرم شرکت خدمات هوایی آسمان …………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2 آرم شرکت خدمات هوایی کیش ………………………………………………………………………………………………………. 8
2-3 آرم شرکت هواپیمایی ِارَم …………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-4 آرم شرکت هواپیمایی تابان ………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-5 آرم شرکت هواپیمایی آتا ………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-6 آرم شرکت هواپیمایی ملی ترکیه …………………………………………………………………………………………………… 10
2-7 آرم شرکت هواپیمایی ملی بلاروس ……………………………………………………………………………………………….. 10
2-8 آرم شرکت هواپیمایی ملی عراق ……………………………………………………………………………………………………. 10
2-9 آرم شرکت هواپیمایی ملی سوریه ………………………………………………………………………………………………….. 11
2-10 آرم شرکت هواپیمایی کاتای اقیانوس آرام ………………………………………………………………………………….. 11
2-11 آرم شرکت هواپیمایی ملی الجزایر ………………………………………………………………………………………………. 11
2-12 آرم شرکت هواپیمایی ملی قبرس ……………………………………………………………………………………………….. 11
2-13 آرم شرکت هواپیمایی ملی تونس ………………………………………………………………………………………………… 12
2-14 آرم شرکت هواپیمایی آریانا(افغانستان) ……………………………………………………………………………………….. 12
2-15 آرم شرکت هواپیمایی ملی سنگاپور …………………………………………………………………………………………….. 13
2-16 آرم شرکت هواپیمایی سلطنتی برونئی ……………………………………………………………………………………….. 13
2-17 آرم شرکت هواپیمایی کنیا ………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-18 آرم شرکت هواپیمایی برلین ………………………………………………………………………………………………………… 13
2-19 آرم شرکت هواپیمایی عمان ………………………………………………………………………………………………………… 14
2-20 آرم شرکت هواپیمایی تیتان ………………………………………………………………………………………………………… 14
2-21 آرم شرکت هواپیمایی ملی کرواسی …………………………………………………………………………………………….. 15
2-22 آرم شرکت هواپیمایی ملی آذربایجان”آزال” ………………………………………………………………………………. 15
2-23 آرم شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان ………………………………………………………………………………………….. 15
2-24 آرم شرکت هواپیمایی آرماویا ………………………………………………………………………………………………………. 15
2-25 و 2-26 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی ترکیه ………………………………………………………………….. 18
2-27 و 2-28 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی تِرنس ورلد ………………………………………………………….. 18
2-29 و2-30 پوسترهای تجاری شرکت هواپیمایی سلطنتی هلند، کِی .اِل .اِم …………………………………… 19
2-31 پوستر تجاری شرکت هواپیمایی فرانسه ……………………………………………………………………………………… 19
2-32 پوستر تجاری شرکت هواپیمایی بریتانیا ……………………………………………………………………………………… 19
2-33 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی آلاسکا ……………………………………………………………………………………… 20
2-34 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی امارت متحده عربی …………………………………………………………………. 20
2-35 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی قطر …………………………………………………………………………………………. 20
2-36 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی کره جنوبی …………………………………………………………………………….. 20
2-37 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی نیوزلند …………………………………………………………………………………….. 21
2-38 تبلیغ مجله‏ای شرکت هواپیمایی ماهان ………………………………………………………………………………………. 21
2-39 سایت شرکت هواپیمایی ملی پاکستان ……………………………………………………………………………………….. 21
2-40 سایت شرکت هواپیمایی آل نیپون (ژاپن) …………………………………………………………………………………… 21
2-41 سایت شرکت هواپیمایی سوت وِست …………………………………………………………………………………………… 22
2-42 سایت شرکت هواپیمایی دلتا ……………………………………………………………………………………………………….. 22
3-1 پیشینه طراحی آرم شرکت هواپیمایی کِی اِل اِم (هلند) ……………………………………………………………… 27
3-2 آرم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) …………………………………………………………………… 28
3-3 نقش گریفون در سرستون تخت جمشید ………………………………………………………………………………………. 28
3-4 آرم شرکت هواپیمایی سوئیس ……………………………………………………………………………………………………….. 31
3-5 آرم شرکت هواپیمایی کانادا …………………………………………………………………………………………………………… 31
3-6 آرم شرکت هواپیمایی آفریقای جنوبی …………………………………………………………………………………………… 31
3-7 آرم شرکت هواپیمایی اِرلینگاس …………………………………………………………………………………………………….. 32
3-8 آرم شرکت هواپیمایی پوکِت ………………………………………………………………………………………………………….. 32
3-9 آرم شرکت هواپیمایی لیون ……………………………………………………………………………………………………………. 32
3-10 آرم شرکت هواپیمایی دراگُن ……………………………………………………………………………………………………….. 32
3-11 آرم شرکت هواپیمایی هاوایی ………………………………………………………………………………………………………. 33
3-12 آرم شرکت هواپیمایی اِرومکزیکُ …………………………………………………………………………………………………. 33
3-13 آرم شرکت هواپیمایی سریلانکا ……………………………………………………………………………………………………. 33
3-14 آرم شرکت هواپیمایی چین …………………………………………………………………………………………………………. 33
3-15 آرم شرکت هواپیمایی اروپا ………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-16 آرم شرکت هواپیمایی پاسِفیک سَوت وِست ………………………………………………………………………………… 34
3-17 آرم شرکت هواپیمایی آل نیپون “آنا” …………………………………………………………………………………………..34
3-18 آرم شرکت هواپیمایی جت‏لایت ………………………………………………………………………………………………….. 34
3-19 آرم شرکت هواپیمایی هلند …………………………………………………………………………………………………………. 34
3-20 آرم شرکت هواپیمایی ایزی‏جت …………………………………………………………………………………………………… 34
3-21 آرم شرکت هواپیمایی الاتحاد ………………………………………………………………………………………………………. 35
3-22 آرم شرکت هواپیمایی ملی پاکستان ……………………………………………………………………………………………. 35
3-23 آرم شرکت هواپیمایی امارت متحده عربی ………………………………………………………………………………….. 35
3-24 آرم شرکت هواپیمایی آلوها …………………………………………………………………………………………………………. 36
3-25 آرم شرکت هواپیمایی ملی مالدیو ……………………………………………………………………………………………….. 36
3-26 آرم شرکت هواپیمایی ماهان ……………………………………………………………………………………………………….. 37
3-27 آرم شرکت هواپیمایی کاسپین ……………………………………………………………………………………………………. 37
3-28 آرم شرکت هواپیمایی مالزی ……………………………………………………………………………………………………….. 37
3-29 آرم شرکت هواپیمایی جامائیکا ……………………………………………………………………………………………………. 38
3-30 آرم شرکت هواپیمایی چین استِرن ……………………………………………………………………………………………… 38
3-31 آرم شرکت هواپیمایی کُندُر …………………………………………………………………………………………………………. 38
3-32 آرم شرکت هواپیمایی بین‏المللی اوکراین ……………………………………………………………………………………. 38
3-33 آرم شرکت هواپیمایی ملی ترکمنستان ……………………………………………………………………………………… 38
3-34 آرم شرکت هواپیمایی سان اکسپرس ………………………………………………………………………………………….. 39
3-35 آرم شرکت هواپیمایی نشنال ……………………………………………………………………………………………………….. 39
3-36 آرم شرکت هواپیمایی آنِست استرالیا …………………………………………………………………………………………… 40
3-37 آرم شرکت هواپیمایی اِسمال پِلَنت ……………………………………………………………………………………………… 40
3-38 آرم شرکت هواپیمایی اِوا ……………………………………………………………………………………………………………… 40
3-39 آرم شرکت هواپیمایی بروکسل ……………………………………………………………………………………………………. 41
3-40 آرم شرکت هواپیمایی نُرت وِست ………………………………………………………………………………………………… 41
3-41 آرم شرکت هواپیمایی ملی لیبی ………………………………………………………………………………………………….. 41
3-42 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی فرانسه ………………………………………………………………………………………… 42
3-43 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آلیتالیا ………………………………………………………………………………………… 43
3-44 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی ایبریا ………………………………………………………………………………………….. 43
3-45 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی لوفتانزا ……………………………………………………………………………………….. 44
3-46 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی کوآنتس ……………………………………………………………………………………… 45
3-47 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی تایی(تایلند) ……………………………………………………………………………… 46
3-48 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی آمریکا …………………………………………………………………………………………. 46
3-49 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی اِس آ اِس ……………………………………………………………………………………. 47
3-50 بازسازی آرم شرکت هواپیمایی جی اِی ال (ژاپن) ………………………………………………………………………. 48
3-51 آرم شرکت هواپیمایی بریتانیا ………………………………………………………………………………………………………. 52
3-52 طرح‏های سنتی بومی روی دُم هواپیماهای شرکت بریتانیا ………………………………………………………… 53
3-53 طرح روی دُم هواپیماهای شرکت بریتانیا در سال‏های اخیر ………………………………………………………. 53
3-54 قرار‏گیری آرم شرکت بی اِم آی روی بدنه هواپیما ……………………………………………………………………… 53
3- 55 تبلیغات بی اِم آی در فرودگاه …………………………………………………………………………………………………….. 54
3-56 آرم شرکت بی اِم آی بر روی دم هواپیما …………………………………………………………………………………….. 54
3-57 طرح بدنه هواپیمای شرکت بی اِم آی کوچولو ……………………………………………………………………………. 54
3-58 آرم شرکت هواپیمایی گلف ………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-59 طرح روی بدنه و دُم هواپیمای شرکت گلف ……………………………………………………………………………….. 55
3-60 آرم قدیمی شرکت هواپیمایی اتریش …………………………………………………………………………………………… 56
3-61 طرح قدیمی بدنه هواپیمای شرکت اتریش …………………………………………………………………………………. 56
3-62 آرم شرکت هواپیمایی اتریش در سال‏های اخیر ………………………………………………………………………….. 57
3-63 طرح بدنه و دم هواپیمای شرکت اتریش …………………………………………………………………………………….. 57
3-64 قسمت اطلاعات دلتا در فرودگاه ………………………………………………………………………………………………….. 58
3-65 طرح روی بدنه و دم هواپیماهای شرکت دلتا ……………………………………………………………………………… 58
3-66 آرم شرکت هواپیمایی استار الی ینس …………………………………………………………………………………………. 59
3-67 طرح بدنه هواپیمای شرکت استار الی ینس ………………………………………………………………………………… 59
3-68 طرح قدیمی شرکت هواپیمایی یونایتد ………………………………………………………………………………………… 60
3-69 تغییر طرح شرکت هواپیمایی یونایتد …………………………………………………………………………………………….60
3-70 آرم شرکت هواپیمایی ایرایشیا ……………………………………………………………………………………………………….61
3-71 طرح بدنه هواپیمای شرکت ایرایشیا ……………………………………………………………………………………………. 62
3-72 هدایای تبلیغاتی شرکت ایرایشیا …………………………………………………………………………………………………. 62
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 تعریف مسئله
آرم، یکی از آثارگرافیک است که با وجود کوچک بودن، معیارهای پیچیده وبسیار ظریفی دارد و به ناچار طراح باید به هنگام طراحی، درکی درست وکامل از چگونگی راه حل مسایل و ریزه‏کاری‏های بصری و اجرای فنی و رسامی داشته باشد و بتواند با تسلط از عهده اداره و ترکیب جزئیات میلیمتری و حساس فرم‏های نقش برآید و موفق به بیان تصویری موجز در محدوده تنگ و مختصر آرم شود طبیعی است چنین روندی احتیاج به تجربه فراوانی دارد و مطالعه وکار بسیاری را طلب می‏کند. در نتیجه شناخت و بررسی بصری شاخه‏هایی از آرم که از گرافیک سالم‏تر و قوی‏تری برخوردارند، ضروری می‏باشد که یکی از این زمینه‏ها، آرم شرکت‏های هواپیمایی است که به علت داشتن امکانات مالی خوب و سرمایه کلان این گونه مؤسسات، معمولاً از بهترین و با تجربه ترین طراحان گرافیک استفاده می‏کنند و بخشی ارزشمند از آرم‏های دنیا را به وجود آورده‏اند. انتخاب موضوع بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل برای پژوهش به دلیل نو بودن آن و این مسئله است که طبق تحقیق و بررسی انجام شده درسایت ایران‏داک و سایت دیگر دانشگاه‏ها هنوز به طور مستقیم تحقیقی در رابطه با آن انجام نشده است. در این پژوهش قرار است با جمع‏آورری و بررسی و تحلیل آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی ویژگی‏های بصری این آرم‏ها شناخته و معرفی گردد.
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
ضرورت و اهمیت موضوع به این دلیل است که بسیاری از دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان رشته ارتباط تصویری نکات مهم و ظریف و درست طراحی یک آرم ماندگار را به درستی نمی‏دانند و در طراحی رعایت سلیقه و خواست جامعه و معرفی درست سازمان‏ها و در واقع دانستن رابطه تعاملی- اثرگذاری و اثرپذیری را هنوز آگاه نیستند و فکر می‏کنند با تکیه بر مهارت‏های دوران تحصیل و بی‏رنگ دانستن نقش مخاطبان بر اساس سلیقه فردی و شخصی می‏توانند ارائه یک آرم موفق داشته باشند و از آنجایی که آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل منحصر به فردترین و حتی شاید در مواردی بتوان گفت، بعد از پرچم هرکشور، نقش یک هویت ملی را دارند و بهترین طراحان و شرکت‏های تبلیغاتی جهان این آرم‏ها را طراحی کرده‏اند ، ضرورت انتخاب این پژوهش احساس گردید.
1-3 سوالات تحقیق
1- آیا از نوعی شبکه “گرید” در طراحی آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل استفاده شده است؟
2- عناصر بصری چگونه و به چه تناسباتی در این آرم‏ها استفاده شده‏اند ؟
3- رنگ در آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل با چه اصول و ضوابطی استفاده شده است؟
4- نوع حروف به کار رفته در آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل چگونه است و چه قلم‏هایی بیشتر استفاده شده است ؟
5- برای طراحی آرم شرکت‏های هواپیمایی بیشتر از شکل کدام پرنده‏ها استفاده شده است ؟
6- غیر از پرندگان از کدام اشکال شمایلی در آرم شرکت‏های هواپیمایی بیشتر استفاده شده است ؟
1-4 فرضیات
1- برای طراحی آرم شرکت‏های هواپیمایی ، بیشتر از شکل استیلیزه‏ی پرندگان استفاده شده است.
2- پس از شکل پرنده، دایره به عنوان نماد خورشید، بیشترین شکلی است که در آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی دیده می‏شود.
1-5 اهداف اصلی و فرعی
منظور از انجام این پژوهش تقریباً در تعریف مسئله ذکر شد. هدف اصلی، همان شناخت این شاخه مهم از طراحی آرم، یعنی آرم‏ شرکت‏های هواپیمایی بین‏المللی در جهان است که می‏تواند برای طراحان گرافیک خط دهنده و آموزنده باشد زیرا همان گونه که اشاره شد، برجسته‏ترین طراحان گرافیک دنیا این آرم‏ها را طراحی کرده‏اند و اهداف فرعی هم همه مرتبط با این هدف اصلی هستند و به نوعی در سوالات پژوهش مشخص شده‏اند.
1-6 روش تحقیق
این پژوهش، باتکیه بر روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.« در این روش محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله می‏پردلزد. به طور کلی تحقیقات توصیفی به سه یا چهارگروه تقسیم می شوند که تحقیقات زمینه یاب، تحقیق موردی، تحقیق تحلیل محتوا، قوم نگاری از انواع این تحقیق است.»(حافظ نیا،71،1389) ابزار این پژوهش، پرسشنامه‏ای است که به تعداد 255 نسخه بعد ازجمع آوری نمونه آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین الملل جهت بررسی عناصر بصری این آرم‏ها پاسخ داده شده است و نتایج جمع بندی حاصل از این تحلیل به صورت جامعه آماری و همچنین ماتریس‏ها برای نمایش و درک بهتر ارائه گردیده است.
1-7 روش جمع‏آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه کتابخانه‏ای و میدانی می‏باشد که برای انجام آن در زمان تعیین شده، هرآنچه درکتابخانه‏های دانشگاه‏ها شامل کتاب‏های مرتبط با پژوهش، مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه‏ها و اینترنت، … اعم از فارسی ولاتین بود، با دقت از نظر گذرانده شد و بخش مورد نیاز منابع لاتین ترجمه و مطالب و تصاویر جمع آوری شد.
1-8 کاربرد تحقیق
نتایج این پژوهش و شناخت و بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی که از گرافیک سالم‏تر و قوی‏تری برخوردار هستند می‏تواند برای دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان رشته ارتباط تصویری باعث شناخت نکات مهم و ظریف این بخش ارزشمند از آرم‏های دنیا و کمک به طراحی یک آرم موفق و سالم باشد.
1-9 پیشینه تحقیق
در رابطه موضوع بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل مطالعات نظام‏مندی به صورت کتاب، پایان نامه و مقاله در ایران صورت نگرفته است و با توجه به تحقیقات صورت گرفته شده، در زیر به تعدادی که در زمینه طراحی آرم و یا عناوین مرتبط به آن در زمینه مطالعات پیشینه پژوهش لازم می‏باشند، اشاره شده است :
فهیمه پهلوان (1381) در کتاب” درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم” که براساس روش‏های پیشنهادی پیرس درباره‏ی دسته بندی نشانه‏ها و نظریه‏ی ارتباط کلامی رومن یاکوبسن شکل گرفته است. به سنجش330 آرم منسوب به مؤسسات، سازمان‏ها و وزارتخانه‏های دولتی بین سال‏های (1357 تا1377) می‏پردازد و از طریق پرسشنامه‏ای که برای دستیابی به اهداف پژوهش طراحی شد و نتایج آماری به دست آمده از این پرسشنامه‏ها ، خصوصیت طراحی این آرم ها را بیان می‏کند.
کریسپین سورلو1 و جورجیا ایلو2 (2007) در مقاله پژوهشی با عنوان “افتخارملی، سرمایه جهانی: بررسی نشانه شناسی اجتماعی آرم بصری(برند) در صنعت هواپیمایی” انتشارات سیج در کتابخانه دانشگاه واشنگتن به بررسی 561 آرم قرار گرفته برروی دُم هواپیماها در شرکت‏های هواپیمایی مختلف به عنوان نمونه بصری می‏پردازد و نشان می‏دهد که چگونه زوج جهانی- محلی را می‏توان به لحاظ نشانه شناسی مدیریت و محقق کرد. بررسی‏ها متشکل از سه بخش و رشته است: الف) یک بررسی توصیفی است که نشان دهنده فرهنگ واژگان بصری به شدت محدود و زیبایی شناسی بارز ناشی از طراحی دم هواپیما است. ب) بررسی تفسیری که استراتژی‏های ارتباطاتی و معنای احتمالاتی را مورد توجه قرار می‏دهد که ضمیمه منابع بصری مختلف هستند. ج) بررسی انتقادی ارتباط تصمیم‏گیری‏ها درباره طراحی‏ها و آرم گذاری با اقتصاد سیاسی و فرهنگی جهانی سازی و صنعت هواپیمایی.
اشرف موسوی (1373) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “طراحی گرافیک بخش نشانه و علائم” که عمدتاً با روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و میدانی انجام شده است، در فصل‏های مختلف به انواع نشانه و علائم، عوامل مؤثر بر نشانه، طراحی نشانه، چگونگی تبدیل ایده به تصویر و کاربردهای مختلف آن اشاره کرده است و نتیجه این پژوهش ایجاد نوعی هماهنگی و برنامه‏ریزی در صرف وقت، انرژی و استفاده از تجربه و خلاقیت در طراحی می‏باشد.
داریوش جعفری (1384) در پایان نامه کارشناسی با عنوان “بررسی نشانه مراکز فرهنگی هنری شهرداری تهران ” که عمدتأ به روش کتابخانه‏ای و میدانی انجام شد و شامل7 فصل می‏باشد، در فصول اول تا سوم به بررسی هنر گرافیک، آشنایی با انواع نشانه پرداخته است و در فصل چهارم، به بررسی طبقه بندی نشانه‏ها از جنبه‏های مختلف می‏پردازد. در 3 فصل آخر نشانه‏های مراکز شهرداری تهران تک تک توضیح مختصری داده شده‏اند و در نهایت، با توجه به نقوشی که بیشتر در این آرم‏ها استفاده شد، پیشنهادهایی را در زمینه طراحی ارائه داده است.
محسن عباسی سرچشمه (1388) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “کاربرد رنگ در آرم” که با هدف بررسی قابلیت و مفاهیم رنگ و ترکیبات رنگی در آرم به روش کتابخانه‏ای و مشاهده‏ای انجام شده است، نقش رنگ را در طراحی آرم، علاوه بر فرم و فیگور بسیار مهم و دارای توانمندی‌ و قدرت نفوذ و بیانی خاص می‏داند که در بسیاری از موارد دارای معانی سمبلیک یا تداعی‌ کننده احساسی است و در حساسیت بخشیدن به جهت تقویت، تأثیرگذاری، تأییدکردن و بهره‌گیری مؤثر در آرم را تاکید می‏کند که می‌توان با مخاطب ارتباط بهتری برقرار کرد و پیام مورد نظر را با سهولت بیشتری منتقل نمود.
عبدالرضا اثنی عشری (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “خلاقیت در طراحی نشانه ” که عمدتاً به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و میدانی انجام شده است و شامل 5 فصل می‏باشد ، در هر فصل به اهمیت و حضور خلاقیت از طریق بالا بردن خلاقیت ذهنی و اجرایی ، مطالعه نشانه در حوزه نشانه شناسی ، گرافیک، ، ارتباطات و ارزیابی پرداخته است تا در این میان بتواند راهکارهایی برای طراحی نشانه و پرورش خلاقیت ارائه دهد.
داریوش کاظم پور ( 1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان”بررسی راهکارهای خلق نشانه از ایده تا اجرا” که از روش کتابخانه‏ای به همراه مصاحبه با صاحبنظران این علم انجام شده است، خلاقیت را در طراحی نشانه، به عنوان یکی از شاخصه‏های اصلی گرافیک ، اکتسابی و قابل یادگیری می‏داند و راهکارهایی برای خلق ایده‏های بصری در طراحی نشانه ارائه داده است که بخش‏هایی مربوط به اطلاعات مورد نیاز برای طراحی یک نشانه، برنامه‏های تبلیغاتی استفاده از آن و نوشتن یک خلاصه طرح کلی برای نشانه را شامل می‏شود.
سیده اکرم دلیرصفت لیمودهی(1389) در پایان نامه کارشناسی با عنوان”بررسی نشانه‏های شبکه‏های تلویزیونی” که عمدتاً به روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‏ای و میدانی انجام شده است شامل 2 فصل می‏باشد، در فصل اول آشنایی با انواع نشانه و در فصل دوم نمونه‏های تصویری نشانه شبکه‏های تلویزیونی جهانی را ارائه و بررسی کرده است و ویژگی‏هایی هم چون رنگ، کیفیت تصاویر، متحرک بودن، پس زمینه رنگی متفاوت و… را برای سازگاری نشانه با اهداف شبکه مورد نظر حایز اهمیت می‏داند.
1-10 چگونگی انجام پروژه عملی
در این پروژه سعی شد بین کار نظری و عملی ارتباط برقرار گردد. از این رو ، بعد از تحقیقات بخش
نظری و بررسی بصری بر روی نمونه آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل که از طریق پرسشنامه صورت گرفت و نتایج بدست آمده از آن ،کار عملی این پروژه، طراحی آرم برای چند شرکت هواپیمایی داخلی اجرا و در نهایت با نظر استاد گرانقدر جناب آقای دکترکامران افشار مهاجر از بین آرم‏های طراحی شده، این تعداد آرم تأیید شد.
برای طراحی آرم، اتودهای اولیه به رنگ سیاه روی زمینه سفید صورت گرفت و این مسئله هم شامل اتودهای رایانه‏ای و هم اتودهای دستی روی کاغذ می‏باشد زیرا بدون در نظر گرفتن عامل رنگ، فرم‏ها را بهتر می‏توان تشخیص داد و در مورد آن‏ها قضاوت صحیحی داشت. علاوه بر این، تمام آرم‏های رنگی، گاهی امکان کاربرد تک رنگ هم دارند (مثلاً کاربرد آن‏ها در مُهر) که در این حالت اگر سیاه و سفید آرم جا افتاده و موزون و کامل باشد، در کاربرد تک رنگ، مشکلی ایجاد نمی‏شود. بدین ترتیب، پس از جا افتادن و کامل شدن فرم آرم، سپس برای رنگ‏گذاری و دستیابی به نسخه رنگی با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رنگ بر روی آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏الملل برای هر آرم چند نمونه رنگی زده شد که در نهایت یک نمونه رنگی آن توسط استاد انتخاب گردید.
برای طراحی، شخصیت بصری آرم با توجه به موضوع آن و ارائه خدمات شرکت‏های هواپیمایی در نظر گرفته شد و در طراحی به ساده و موجز بودن آرم توجه شد تا به سادگی در حافظه‏ها ثبت شود چرا که شکل آرم تا حدی که به پیام اصلی صدمه نزند باید ساده و ساده‏تر شود، و در حد امکان از تنوع عناصر تشکیل دهنده آرم باید پرهیز کرد.
وحدت و یکپارچگی و هماهنگی بصری بین اجزاء تشکیل دهنده آرم ، چه خط و چه سطح در نظر گرفته شد . سطوح مثبت نسبت به سطوح منفی غالب‏تر در نظر گرفته شد و اندازه خطوط برای تمام کاربردها رعایت شد تا در زمانی که آرم کوچک می شود طرح صدمه‏ای نبیند.
خلاقیت و ابداع نیز که از ضروریات تمام حوزهای هنری می‏باشد و در طراحی آرم اهمیّتی ویژه دارد، در نظر گرفته شد تا آرم‏ها نو و بدیع به نظر برسد و شباهتی به آرم‏های دیگر نداشته باشند و مخاطب نیز بتواند آثار خلاقیت را در آن‏ها تشخیص دهد .
در نهایت، با توجه به تمام نکاتی که در طراحی آرم باید رعایت شود و شامل ویژگی کلی آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی که تداعی کننده آرامش، امنیت پرواز و اعتماد باشد این آرم‏ها طراحی گردید.

فصل دوم
حضور گرافیک در شرکت‏های هواپیمایی
2-1 نگاهی اجمالی به پیشینه شرکت‏های هواپیمایی
شرکت خدمات هوایی آسمان، یکی از شرکت‏های هواپیمایی ایران است که در سال 1359 از ادغام چهار شرکت هوایی ایر تاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شد. این شرکت از سال 1381به صندوق بازنشستگان واگذار گردید. مدیرعاملی این شرکت بر عهده دکتر ” کامبیز بابایی نعمتی” است. از زمان واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگان ، فعالیت این شرکت رشد چشمگیری داشته ‌است. سیاست این شرکت استفاده از هواپیماهای کوچک و بیشتر ناوگان این شرکت شامل هواپیماهای فوکر 100 که دارای ظرفیت ۱۰۵ نفر می‌باشد ، دفتر مرکزی این شرکت در تهران است و سه پایگاه در مشهد،شیراز ودبی دارد. تعدادی از مقاصد خارجی این شرکت دبی، کویت، بحرین، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشد.3 تصویر (2-1)
شرکت خدمات هوایی کیش، یکی از شرکت‏های هواپیمایی خصوصی ایرانی متعلق به سازمان منطقه آزادکیش است که در سال 1368 تأسیس شد. مرکز فعالیت این شرکت فرودگاه بین‏المللی کیش می‏باشد. ریاست این شرکت برعهده کاپیتان” هوشنگ محمديان” است. سیاست این شرکت استفاده از هواپیماهای کوچک و بیشتر ناوگان این شرکت هواپیماهای فوکر 100 است که دارای ظرفیت ۱۰۵ نفر می‌باشد. دفتر مرکزی این شرکت درتهران است.4 تصویر(2-2)

تصویر2-1 منبع: www.asemanbooking.com تصویر2-2 منبع: www.kishairline.com
شرکت هواپیمایی ِارَم، در آبان ماه سال1384 توسط تعدادی از بازنشستگان صنعت هوانوردی کشور به منظور ایجاد امکان رفاهی بیشتر برای مردم آذربایجان به مرکزیت تبریز تأسیس شد ولی مرکزیت این شرکت فرودگاه مهرآباد تهران بوده است. ابتدا کار خود را با یک فروند توپولف ۱۵۴ آغاز کرد و از آنجایی که شرکت‏های با کمتر از ۳ فروند، حق برقراری پروازهای برنامه‌ای ندارند، این شرکت متعهد به وارد کردن هواپیماهای بیشتری شد. در سال ۱۳۸۷ دو فروند توپولف این شرکت که مدت قراردادشان تمام شده بود به روسیه بازگشتند و سه فروند توپولف ایران ایرتور به این شرکت تحویل داده شد و در بهمن
ماه 1387 نیز دو فروند بوئینگ ۷۵۷ از یک شرکت روسی مسئولان ارم ایر اجاره کردند. ارم ایر در حال حاضر هیچ پروازی ندارد.5 تصویر (2-3)
شرکت هواپیمایی تابان، یکی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی ایران است. مرکز این شرکت در شهر مشهد است. این شرکت در سال ۱۳۸۴ موفق به کسب مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری ایران شد و از سال ۱۳۸۵ پروازهای خود را به طور رسمی آغاز کرد. شرکت هواپیمایی تابان توسط خلبان “اصغر عبدالله پور” و با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی سرخس و شرکت سهامی توس گستر فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت علاوه بر پروازهای داخلی خدماتی نیز برای مقصدهای خارجی دارد.6 تصویر(2-4)

تصویر2-3 منبع : www.eramair.com تصویر2-4 منبع: www.tabanair.ir

شرکت هواپیمایی آتا، یک شرکت هواپیمایی می‏باشد که در شهر تبریز تأسیس شده. این شرکت با تصویب هیأت دولت، در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۷، به عنوان شانزدهمین شرکت هواپیمایی کشور ایران راه‌اندازی شد. شرکت هواپیمایی آتا فعالیت خود را با ۴ فروند هواپیما شروع کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۰ تعداد هواپیماهای این شرکت به ۱۵ فروند افزایش یافت. حمید حاجی زاد منصور، مدیر عامل این شرکت می‏باشد. مالک اصلی این شرکت، محمدرضا زنوزی مطلق است. نخستین پرواز شرکت هواپیمایی آتا در تاریخ۱۰دی ۱۳۸۸هجری شمسی همزمان با افتتاح این شرکت توسط وزیر راه و ترابری، از فرودگاه بین المللی تبریز به مقصد مشهد صورت گرفت. پروازهای رسمی این شرکت هواپیمایی از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ هجری شمسی از تبریز به مقصد تهران انجام شد و روزانه دو پرواز در این مسیر انجام می‌دهد. این شرکت علاوه بر پروازهای داخلی، خدماتی نیز برای مقصدهای خارجی ارائه می‌دهد.7 تصویر(2-5 )
شرکت هواپیمایی ملی ترکیه8 ، به عنوان حامل ملی پرچم ترکیه در سال 1933 تأسیس و برای ارائه خدمات داخلی و بین‏المللی به کشورهای اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا برنامه‏ریزی شده است. پایگاه اصلی این شرکت در فرودگاه بین‏المللی آتاتورک استانبول قرار دارد. این خطوط هوایی از سال 2008 عضو اتحادیه استار شده است.9 این خطوط هوایی در سال 2011 جایزه بهترین خطوط هوایی اروپا را دریافت و یکی از شرکت‏های هواپیمایی بزرگ در دنیا می‏باشد که دارای شرکت‏های هواپیمایی کوچک‏تر
و سهامدار بسیاری از شرکت‏های هواپیمایی دیگر کشورها نیز می‏باشد.10 تصویر(2-6)

تصویر2-5 منبع: com . www.ataair.ir تصویر2-6 منبع: www.turkish airlines.com
شرکت هواپیمایی ملی بلاروس11، حامل پرچم بلاروس است که در سال7 نوامبر 1933 تأسیس شد. مقر اصلی آن در فرودگاه بین‏المللی مینسک می‏باشد و اولین پرواز این شرکت بین مینسک و لندن بود. هم اکنون نیز ارائه دهنده خدمات بین شهرهای اروپایی و کشورهای مستقل مشترک المنافع و همچنین برخی از مقاصد شرق میانه می‏باشد.12 تصویر(2-7)
شرکت هواپیمایی ملی عراق13، به عنوان حامل ملی پرچم عراق در سال1945 تأسیس شد و اولین پرواز این شرکت در سال 1946صورت گرفته است. این شرکت یکی از قدیمی‏ترین شرکت‏های هواپیمایی در خاور میانه می‏باشد، و ارائه دهنده خدمات در سرویس‏های داخلی و منطقه‏ای است. پایگاه اصلی آن در فرودگاه بین‏المللی بغداد قرار دارد.این شرکت عضو سازمان حمل و نقل هوایی عرب14است.15تصویر(2-8)

تصویر2-7 منبع : www.Belavia air.com تصویر2-8 منبع : www.Iraqi-Airways.com

شرکت هواپیمایی ملی سوریه16 ، به عنوان حامل ملی پرچم سوریه در سال 1946 تأسیس شد ، و اولین پرواز این شرکت در سال 1947 صورت گرفته است . پایگاه اصلی آن در فرودگاه بین‏المللی دمشق قرار دارد و برای ارائه خدمات داخلی و بین‏المللی به چندین مقصد در آسیا ، اروپا و شمال آفریقا برنامه ریزی شده است . مشکلات مالی باعث تعلیق خدمات این شرکت در سال 1948 شد ، اما پس از دریافت
عملیات حمایت دولت در سال 1951خدمات آن از سر گرفته شد. این شرکت عضو سازمان حمل و نقل هوایی عرب و اتحاد هواپیمایی سبک آرابسک 17 است.18 تصویر(2-9)
شرکت هواپیمایی کاتای اقیانوس آرام 19، حامل پرچم بین‏المللی هنگ کنگ است. دفتر مرکزی آن واقع در فرودگاه بین‏المللی هنگ کنگ می‏باشد و عملیات خطوط هوایی عبارتند از : خدمات مسافربری و خدمات محموله به 168مقصد در 42 کشور در سراسر جهان در حال حاضر دارای عنوان سومین شرکت هواپیمایی جهان، در بازار سرمایه، با توجه به انجمن بین‏المللی حمل و نقل هوایی است . در سال 2010 این شرکت به بزرگترین خطوط هوایی محموله‏های بین‏المللی در جهان تبدیل شد. این شرکت یکی از اعضای مؤسس اتحاد وان ورلد 20 است.21 تصویر(2-10)

تصویر2-9 منبع : com.www. Syrian-Airways تصویر2-10 منبع : www.Cathay-Pacific.com
شرکت هواپیمایی ملی الجزایر22، در 15 مارس سال 1947 تأسیس شد ، مقر اصلی آن در الجزایر قرار دارد و ارائه دهنده خدمات داخلی و بین‏المللی به 28 کشور در اروپا، آمریکای شمالی، آفریقا، آسیا و خاورمیانه و همچنین خدمات روزانه به 32 فرودگاه است.23 تصویر(2-11)
شرکت هواپیمایی ملی قبرس24، در 24 سپتامبر 1947 تأسیس شد . دفاتر مرکزی این شرکت واقع در پایتخت این جزیره، نیکوزیا، است. خدمات برنامه‏ریزی شده به 28 مقصد در اروپا ، خاورمیانه وخلیج فارس دارد .25 تصویر (2-12)

تصویر2-11منبع: www.airalgerie.dz تصویر2-12منبع : www.Cyprus-Airways.com
شرکت هواپیمایی ملی تونس26، به عنوان حامل ملی پرچم تونس در سال 1948 برای ارائه خدمات برنامه‏ریزی شده بین‏المللی به مقصد اروپا، آفریقا و خاورمیانه تأسیس شد. مقر اصلی آن درفرودگاه بین‏المللی کارتاژ تونس است. این شرکت عضو سازمان حامل هوایی عرب می‏باشد.27 تصویر(2-13)
شرکت هواپیمایی آریانا28 افغانستان که همچنین به عنوان آریانا شناخته می‏شود. بزرگ‏ترین و قدیمی‏ترین شرکت هواپیمایی افغانستان است و به عنوان حامل ملی کشور در سال 1955 تأسیس شد. پایگاه اصلی این شرکت در فرودگاه بین‏المللی کابل می‏باشد که در آن خدمات مربوط به پروازهای داخلی و همچنین پروازهای خارجی به کشورهای چین، آلمان، هند، ایران، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه انجام می‏شود. در دوران طالبان یکی از تحریم‏های صورت گرفته برای این کشور قطعنامه 1267 را شامل می‏شد که خدمات بین‏المللی این شرکت را ممنوع کرد ولی از نوامبر سال2001، این خطوط هوایی دوباره فعالیت بین‏المللی خود را آغاز کرد.29 تصویر(2-14)

تصویر2-13 منبع: com.www.Tunisair تصویر2-14 منبع : www.flyariana.com
شرکت هواپیمایی ملی سنگاپور30، به عنوان حامل ملی پرچم سنگاپور در اُکتبر 1972 تأسیس شد. این شرکت ارائه دهنده طولانی‏ترین پرواز بدون توقف از سنگاپور به نیویورک و لُس آنجلس می‏باشد. درحال حاضر دارای بزرگ‏ترین هواپیمای ایرباس مسافربری است.31در 15 دسامبر2010، خطوط هوایی سنگاپور توسط انجمن حمل و نقل هوایی بین‏المللی به عنوان رتبه دوم شرکت هواپیمایی در جهان اعلام شد .32 تصویر(2-15)
شرکت هواپیمایی سلطنتی برونئی33، به عنوان حامل ملی پرچم سلطان برونئی در سال 1974 با دو ناوگان هوایی برای ارائه خدمات به سنگاپور و هنگ کنگ تأسیس شد و در حال حاضر شامل10 ناوگان هوایی برای خدمات به 14 مقصد در آسیای جنوب شرقی ، خاورمیانه ، اروپا و استرالیا است .34
مقر اصلی آن در شمال بندر “سِری بِگاوان” 35متعلق به دولت برونئی قرار دارد. در سال2011 این شرکت در شرکت‏های هواپیمایی هم رده خود جایزه بهترین خطوط هوایی را به دست آورد.36 تصویر(2-16)

تصویر2-15 منبع : www.singaporeair.com تصویر2-16 منبع : www.bruneiair.com
شرکت هواپیمایی کنیا37، حامل پرچم و بزرگ‏ترین شرکت هواپیمایی کنیا است. این شرکت در سال 1977 تأسیس شد و مقر اصلی آن در فرودگاه بین‏المللی کنیا است. این شرکت در ژوئن2010 عضو کامل اِسکای تیم38 شد و همچنین یکی از اعضای انجمن شرکت‏های هواپیمایی آفریقایی39 از سال 1977می‏باشد.40 تصویر (2-17)
شرکت هواپیمایی برلین41، دومین خطوط هوایی در آلمان، پس از” لوفت هانزا “و ششمین خطوط هوایی بزرگ در اروپا می‏باشد که در سال 1978 تأسیس شده است. این شرکت، ارائه دهنده خدمات گسترده از جمله در منطقه دریای مدیترانه ، جزایر قناری و شمال آفریقا و همچنین مقاصد بین قاره‏ای در آسیای جنوب شرقی، جزایر کارائیب و آمریکا است .
در تصویر (2-18) این آرم در سال 2007 به عنوان آخرین آرم بعد از دو آرم اول برای این شرکت طراحی شده و تا به امروز نیز تغییری نکرده است. این شرکت در سال 2012 عضو “اتحادیه وان وُرلد” شد.42

تصویر2-17 منبع : www.kenya-airways.com تصویر2-18 منبع : www.Air-Berlin.comقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید