دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده صنایع دستی
گروه صنایع دستی
پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی
گرایش طرح و تولید محصولات چوبی
بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی
استاد راهنما اول
دکتر قباد کیانمهر
استاد راهنما دوم
خانم بهاره تقوی نژاد
استادان مشاور
آقای کمال مسائلی
آقای هوشنگ فتحی
پژوهشگر
لیلا شماعی زاده
شهریور ماه 1393
دانشگاه هنر اصفهان
دانشکده صنایع دستی
گروه صنایع دستی
پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی
گرایش طرح و تولید محصولات چوبی
بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی
استاد راهنما اول
دکتر قباد کیانمهر
استاد راهنما دوم
خانم بهاره تقوی نژاد
استادان مشاور
آقای کمال مسائلی
آقای هوشنگ فتحی
پژوهشگر
لیلا شماعی زاده
شهریور ماه 1393
اظهارنامه دانشجو:
موضوع پایان نامه : بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی
استادان راهنما : جناب آقای دکتر کیانمهر، سرکار خانم بهاره تقوی نژاد
اینجانب لیلا شماعی زاده دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی صنایع دستی گرایش طرح و تولید دانشکده ی صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان به شماره دانشجویی 9111309203 گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ گونه مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین مطالب پایان نامه چارچوب مصوب دانشگاه هنر اصفهان را به طور کامل رعایت کرده ام.
امضاء دانشجو:
تاریخ:

کلیه حقوق مادی مرتبط بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از
تحقیق، همچنین چاپ و تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این
پایان نامه کارشناسی ارشد، برای دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تقدیم به
فداکارترینم پدرم،
دلسوزترینم مادرم و
مهربان ترینم علی
چکیده
صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ویژه نقوش دوره صفویه خصوصاً آن دسته از نقوش که در مسجد جامع عباسی اجراء شده اند، بسیار غنی و ارزشمند می باشند از این رو همواره مورد توجه هنرمندان هنرهای سنتی در دوره ی معاصر و دوره های بعد خواهند بود. حال یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان ویژگی های بصری نقوش مسجد جامع عباسی را در تزئینات مبل و صندلی به کار برد؟ پژوهش انجام شده از نظر هدف در دسته کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد، زیرا حاصل آن منجر به تولید وسیع محصول می گردد. همچنین تحقیق مذکور از نظر روش؛ تاریخی، توصیفی و تجربی می باشد. زیرا به بررسی تزئینات مسجد جامع عباسی و توصیف آن می پردازد. از جمله نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی نقوش مسجد جامع عباسی دست یابی به این مهم می باشد که نقش مایه ها و ترکیب بندی های به کار رفته در این مسجد نسبت به سایر بناهای هم عصر خود در اصفهان از لحاظ تنوع، اندازه و فرم، ضمن حفظ اصالت نقش مایه ها، قابلیت بیشتری جهت استفاده در مبلمان و صندلی را دارا می باشند.
کلید واژه ها: ویژگی بصری، طراحی سنتی، صندلی، تزئینات معماری، مسجد جامع عباسی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فهرست
پیشگفتار
فصل اول : کلیات
1 – 1 بیان مسئله 2
1 – 2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1 – 3 اهداف پژوهش 3
1 – 4 روش پژوهش 4
1 – 4 – 1 روش تحقیق از نظر هدف 4
1 – 4 – 2 روش تحقیق از نظر روش 4
1 – 4- 3 قلمرو مکانی پژوهش 4
1 – 5 قلمرو زمانی پژوهش 4
1 – 6 روش نمونه گیری و تعیین حجم ها 4
1 – 7 ابزار های گرد آوری 5
1 – 8 روش تجزیه و تحلیل 5
1 -9 محدودیت های پژوهش 5
1 – 10 پیشینه پژوهش 5
1 -11 – 1 دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی صفویه است 5
1 – 10 – 2 گروهی به که آثار معماری، تزئینات معماری دوره صفوی و معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند 6
1- 10 – 3 دسته ای که در ارتباط با آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط به آن و بررسی اثاث منازل در گذشته دارد 8
فصل دوم : زمینه های تحقیق
2 – 1 تاریخچه ی دوره صفوی 11
2 – 2 مسجد جامع عباسی 19
2 – 3 ویژگی های بصری شاخص تزئینات مسجد جامع عباسی 31
2 – 4 عناصر و شاخصه های کاشی کاری در مسجد جامع عباسی 31
2 – 4- 1 رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش 31
2 – 4- 2 تناسبات و ترکیب نقوش گیاهی و اسلیمی در کاشی کاری 32
2 – 4- 3 کاربرد صحیح به جا از قرینه سازی در نقوش گیاهی و رنگ ها 32
2 – 4- 4 کاربرد خط ثلث و نسخ در کتیبه های کاشی کاری 32
2- 4- 5 سکون و آرامش 32
2 – 4 – 6 ویژگی حرکت دورانی مارپیچی اسلیمی ها 33
2 – 4- 7 مفاهیم نمادین بین اسلیمی ها و ختایی ها 33
2 – 4- 8 استفاده وسیع از بندهای اسلیمی، سر اسلیمی، اسلیمی های دهنه اژدری و اسلیمی های ماری 33
2 – 4 – 9 کاربرد گسترده ی نقش گل شاه عباسی، برگ مو، گل پنج پر، بادامچه و جوانه 34
2 – 5 تزئینات معماری در دوره ی صفوی و در مسجد جامع عباسی 34
2 – 5- 1 فنون و روش ها 34
2 – 5 – 2 کاشی کاری 35
2 – 5 – 3 کاشی یک رنگ 36
2 – 5 – 4 کاشی معرق 36
2 – 5 – 5 کاشی هفت رنگ 37
2 – 5 – 6 مقرنس کاری 39
2 – 6 طرح و نقش در دوره ی صفوی 40
2 – 6 – 1 کتیبه نگاری 41
2 – 6 – 2 نقوش حیوانی 42
2 – 6 – 3 نقوش انسانی 43
2 – 6 – 4 نقوش گیاهی 43
2 – 6 – 4 – 1 اسلیمی 44
2 – 6 – 4 – 2 گل شاه عباسی 46
2 – 6 – 4 – 3 ختایی 47
2 – 6 – 4- 4 نگاره های ابری 47
2 – 6 – 5 نقوش هندسی 48
2 – 6 – 6 نقوش خطیقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید