پایان نامه ارشد

c (463)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه سوره دانشكده هنر پايان نامه تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد صنايع دستي گرايش پژوهش هنرهاي سنتي عنوان پايان‌نامه بررسي ساختار و تزئينات اُرسي در معماري دوره‌ي قاجار استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (452)

دانشگاه الزهرا )س) دانشکده هنر پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته نقاشی عنوان: بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار اساتید راهنما: دکتر منصور حسامی کرمانی دکتر فاطمه هنری مهر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (464)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایاننامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی گرایش نقاشی ایرانی عنوان پایاننامه نظری بررسی سیر تحول سرسورههای قرآن موجود در آستان قدس رضوی (ع) از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (453)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (454)

عنوان: بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی چکیده موسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (455)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشکده فنی مهندسی . گروه نساجی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ‹‹ M.S.c ›› گرایش : شیمی نساجی و علوم الیاف عنوان : بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (456)

دانشگاه هنر اصفهان دانشکده گردشگری و کارآفرینی هنر گروه کارآفرینی فرهنگی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (457)

دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده هنر و معماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A.M) گرایش: نقاشی عنوان: بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم استاد راهنما: جناب آقای مهدی نژاد پژوهشگر: نسترن سادات صفر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (459)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری گروه ارتباط تصویری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:تصویرسازی عنوان: بررسی روشهای تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران استاد راهنما: محمدهادی دانش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (460)

بسم الله الرحمن الرحیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه سوره دانشکده هنر عنوان پایان نامه نظری: بررسی رویکردهای نقاشی منظرهپرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر استاد راهنمای نظری: آقای حمید سوری عنوان Read more…

By 92, ago